„Dumni z Polski”

W dniach 14-17 grudnia 2020 roku klasy V-VIII wzięły udział w programie „Dumni z Polski”.
„Dumni z Polski” to nieodpłatny program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Podczas naszych zajęć promujemy nowoczesny patriotyzm oraz postawy proobywatelskie. Wiemy jak ważne jest budowanie w młodych obywatelach szacunku do wartości, tj. równość, tolerancja czy troska o dobro wspólne. Podczas naszych zajęć rozmawiamy o empatii, planowaniu kariery.