Grafomotoryka z wykorzystaniem szlaczków wielokrotnego użytku