Gratulujemy!

Jest nam bardzo miło poinformować, że uczeń naszego Liceum Florek Nawrocki za wysokie oceny w nauce otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Gratulujemy!