Projekt

Od poniedziałku (6 czerwca) do środy ( 8 czerwca) obchodziliśmy Święto Szkoły. W tym roku zaplanowaliśmy między innymi realizacje projektu edukacyjnego UNICEF-u „Prawa dziecka a problemy współczesnego świata”.

Głód, ubóstwo, klęski humanitarne i brak dostępu do edukacji – to tylko niektóre z najpoważniejszych problemów, z jakimi muszą radzić sobie mieszkańcy naszej planety. UNICEF alarmuje, że skutki tych zjawisk najdotkliwiej uderzają w najmłodszych. To właśnie dzieci cierpią najbardziej z powodu zmian klimatycznych, ograniczonego dostępu do wody, czy braku opieki medycznej. Istniejący do 2015 roku plan działań, znany pod nazwą Milenijnych Celów Rozwoju, pozwolił na osiągniecie poprawy w wielu obszarach, jednak okazało się to niewystarczające. Pojawiła się potrzeba stworzenia nowego, systemowego programu, który pozwoli skutecznie walczyć z chorobami, ograniczyć poziom ubóstwa, zlikwidować nierówności. Program ten to Zrównoważone Cele Rozwoju. Precyzyjne określenie celów do osiągnięcia w obszarze pomocy humanitarnej i rozwojowej, daje dużą nadzieję, że za 15 lat będziemy mogli świętować powodzenie tego przedsięwzięcia. Zanim się to jednak stanie, najpierw musimy w pełni uświadomić sobie co i jak chcemy zrobić. Tymi poważnymi problemami zajmowaliśmy się w naszych szkołach. Skupiliśmy się na trzech obszarach: zdrowiu, ubóstwie i zmianach klimatycznych w nawiązaniu do praw dziecka. Na przykładzie dwóch krajów – Polski i Gwatemali – wyjaśnialiśmy, jak te obszary są ze sobą powiązane, a także jak te zależności wpływają na życie dzieci. W poniedziałek „pierwszaki” NSP pogłębiały znajomość praw dziecka, czytały - wspólnie z starszymi kolegami z liceum -książeczkę przygotowana przez UNICEF pt.” Twoje Prawa”, a potem ilustrowały wybrane prawa dziecka. W klasach starszych NSP zajmowaliśmy się problemem ubóstwa poszukując odpowiedzi na pytanie: Co to jest „zaklęty krąg ubóstwa”?. We wtorek zgłębialiśmy problem zdrowia, skupiliśmy się na rozumieniu zdrowia według definicji Światowej Organizacji Zdrowia WHO tj. „Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego.

 

 O zmianach klimatycznych rozmawialiśmy we środę. Czytaliśmy opowieść gwatemalskiego chłopca Mariano o zmianach klimatycznych, a potem pracowaliśmy nad komiksem do tego opowiadania. Bardzo ważnym elementem naszego projektu było to, że zajęcia z młodszymi uczniami z klas szkoły podstawowej, prowadzili uczniowie z klasy drugiej gimnazjum i licealiści wspierani przez nauczycieli. Korzystaliśmy przy realizacji projektu z materiałów i filmów przygotowanych przez UNICEF. Uczniowie chwalili zajęcia ( np. uczniowie klasy czwartej), mówili, że nauczyli się nowych, ważnych rzeczy i w przyszłości też by chcieli dzielić się wiedzą i umiejętnościami z młodszymi kolegami prowadząc podobne zajęcia. Nauczyciele, którzy wpierali pracę uczniów- chwalili zaangażowanie. Przed nami jeszcze wystawa prac wykonanych podczas projektu.