Oferta

W naszym programie edukacyjnym znajdziesz język angielski jako obowiązkowy na poziomie rozszerzonym już od pierwszej klasy. Program klasy pierwszej jest kontynuacją nauki w gimnazjum, nie musisz decydować już na początku edukacji licealnej, jakie przedmioty na poziomie podstawowym lub rozszerzonym wybierzesz na maturze i co będziesz studiować. Na zastanowienie się masz cały rok szkolny.

W klasie pierwszej (zgodnie z nową podstawą programową) będziesz miał następujące przedmioty: jęz. polski, jęz. angielski, jęz. nowożytny II, wiedza o kulturze, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, godzina z wychowawcą, religia lub etyka.

W klasie drugiej wybierzesz profil kształcenie. Nie dzielimy młodzieży na klasy sprofilowane, lecz na grupy – dzięki temu będziesz mógł poznać całą społeczność szkolną, nauczyć się współpracować z ludźmi o różnych charakterach, planach , marzeniach.

Oferowane moduły

Politechniczny Ekonomiczny Dziennikarsko-artystyczny
matematyka, informatyka, fizyka matematyka, geografia, język angielski język polski, historia, historia sztuki

W każdym module znajdziemy 3-4 przedmioty na poziomie rozszerzonym, w tym zawsze jęz. angielski. Wypełniając deklarację maturalną w klasie trzeciej, zdecydujesz o wyborze poziomu przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na egzaminie.