Niepubliczna Szkoła Podstawowa

O nas

1 września 2012 r. nastąpiło otwarcie Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Marzyła się nam placówka kameralna, w której wszyscy będą się znali, wspierali, szanowali. Dzieci, wszyscy pracownicy, rodzice tworzą wielką, szkolną rodzinę. Jest to miejsce, gdzie dzieci mogą rozwijać zdolności do samodzielnego myślenia oraz zaspokajać potrzebę poznawania świata. Nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Całym zespołem kieruje mgr Krystyna Ryszkiewicz.

Szkoła mieści się w budynku przy ul. E.Młynarskiego 2 z odpowiednim zapleczem dydaktycznym, nowoczesną kuchnią, salą gimnastyczną. Obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Oferujemy zajęcia w małych grupach. Cały personel czuwa nad tym, by dziecko w naszej szkole czuło się bezpiecznie i dobrze.

Szkoła otrzymała pozytywną opinię od Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku i jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych.