Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Opłaty

Opłata składa się z:

– wpisowego,

– czesnego,

– opłaty za wyżywienie

Czesne: od 1 IX 2023 roku wynosi 500 zł

Opłata wpisowa: 500 zł. Jest ona uiszczana przy zapisie dziecka na kolejny okres edukacji szkolnej.

W przypadku zapisu rodzeństwa, za drugie i kolejne dziecko przysługuje rabat 10 procentowy na czesnym na jedną osobę.

W szkole jest czynna stołówka i catering, z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie.

Nr konta:
PKO SA 10 1240 3363 1111 0010 4426 8968

Treść przelewu:

czesne m-c/rok, imię i nazwisko dziecka