Start Program nauczania

Zajęcia dodatkowe
Program nauczania PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
piątek, 27. stycznia 2012

Na poziomie nauczania zintegrowanego w klasach I – III będziemy korzystali z programu nauczania wydawnictwa Didasko.
Program ten opiera się przede wszystkim na zainteresowaniach ucznia. Kładzie nacisk na uczenie dzieci samodzielnego myślenia, świadomego dokonywania wyborów, odpowiedzialności, samodzielności działania, na wychowanie i społeczną postawę.

W ramach czesnego w klasach I-III:

 • Realizacja programów nauczania i wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,
 • Nauka języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego od klasy I,5 razy w tygodniu, w tym jedna godzina konwersacji,
 • Nauka języka hiszpańskiego 2 razy w tygodniu,
 • Edukacja regionalna,
 • Zajęcia z religii lub etyki do wyboru,
 • Nauka gry w szachy,
 • Opieka medyczna,
 • Konserwatorium Malucha,
 • zajęcia na basenie,
 • badminton,
 • opieka po zajęciach,
 • język niemiecki,
 • gry i zabawy matematyczno-logiczne,
 • Mały inżynier,
 • język rosyjski,
 • mały artysta w języku angielskim,
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej,
 • Minifitness Kids (1 raz w tygodniu)

Koszty dodatkowe:

 • Organizacja licznych wyjść np. do muzeum, kina, itp.
 • Organizacja zielonej szkoły
 • Wyżywienie
 • Podręczniki,  materiały do zajęć artystycznych
 • Ubezpieczenie

W ramach czesnego w klasach IV-V:

 • Realizacja programu nauczania zgodnie z nową podstawą programową MEN,
 • Rozszerzony program z języka angielskiego 5-razy w tygodniu,
 • Nauka języka hiszpańskiego 2-razy w tygodniu,
 • Religia lub etyka do wyboru,
 • Basen,
 • badminton,
 • nauka gry na instrumentach muzycznych,
 • Nauka gry w szachy,
 • Zajęcia sportowe,
 • Opieka medyczna,
 • język niemiecki,
 • Mały inżynier,
 • język rosyjski,
 • mały artysta w języku angielskim
 • zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej.

Koszty dodatkowe:

 • Organizacja licznych wyjść np. do muzeum, kina, itp.
 • Organizacja zielonej szkoły,
 • Wyżywienie,
 • Podręczniki,  materiały do zajęć artystycznych,
 • Ubezpieczenie.