Start Rekrutacja

Zajęcia dodatkowe
Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisał Administrator   
wtorek, 24. stycznia 2012

Zasady rekrutacji:

  • Zapisy poprzez wypełnienie kwestionariusza zapisu ucznia
  • Druk do pobrania w sekretariacie
  • Dostarczenie wyników gotowości szkolnej kl I
  • Dostarczenie opinii wychowawcy z końcowej grupy przedszkolnej lub szkolnej
  • Ksero świadectwa
  • 3 zdjęcia

Potwierdzeniem przyjęcia ucznia do szkoły jest uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej między rodzicami lub prawnym opiekunem a Dyrektorem placówki.