Powrót do szkoły!

Powrót do szkoły!!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w dniu 25.05.2020 wracamy do naszej szkoły! Nasza szkoła spełnia wszystkie wytyczne, które pozwalają na wznowienie zajęć stacjonarnych. Nie oznacza to jednak, że w trakcie tak trudnego dla nas wszystkich czasu, jakim jest epidemia nie prowadziliśmy żadnej aktywności edukacyjnej. Wręcz przeciwnie! Niepubliczna Szkoła Podstawowa działała w sposób zdalny i prowadziła zajęcia edukacyjne dla naszych uczniów. Jesteśmy bardzo dumni z naszych nauczyciel, którzy wkładali wiele pracy, aby nasi uczniowie wynieśli z zajęć jak najwięcej wiedzy i przydatnych wiadomości. Zajęcia edukacyjne odbywały się na różne sposoby: lekcje prowadzone on-line, materiały do zajęć przygotowane przez nauczycieli w wersji elektronicznej, np. prezentacje multimedialne, konsultacje telefoniczne. Podczas całej tej sytuacji pracowaliśmy na wielu platformach i za pomocą różnych programów, które ułatwiały nam komunikację. Nasi nauczyciele korzystali między innymi z takich programów jak: Skype, WhatsApp, Microsoft Teams. Do wspomagania nauki odbywającej się za pomocą video konferencji służyły nam aplikacje sieciowe, takie jak dyski sieciowe Google, Google Classroom, Gmail, Google Dokumenty, Google Prezentacje, Google Arkusze. Ciągłość komunikacyjną zapewniał nam niezawodny dziennik elektroniczny Librus. Jesteśmy dumni z całej naszej społeczności szkolnej, która w bardzo krótkim czasie wdrożyła się w system pracy zdalnej. Tylko dzięki aktywnej postawie każdego z nas zdobywanie i przekazywanie wiedzy było możliwe. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrekcji, których połączony wysiłek pozwolił na sprawne funkcjonowanie naszej placówki. Mamy nadzieję, że te wysiłki zaowocują w przyszłości i wyniesiemy z nich jak najwięcej korzyści.
Życzmy wszystkim mnóstwo zdrowia i do zobaczenia na zajęciach w szkole!