Praca plastyczna „Jesienne drzewa” w wykonaniu 4 latków