Spotkanie z policją w grupach przedszkolnych

Spotkanie z policją – 14.09.
Rozmawialiśmy m.in. na temat konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.
Dzieci dowiedziały się jak na codzień wygląda praca policjanta, zobaczyły jak wygląda policyjny mundur i jaki sprzęt potrzebny jest do pełnienia służby, m.in. policyjne kajdanki, krótkofalówka, czapka policyjna, którą przedszkolaki miały okazję przymierzyć.