Noc Mikołajkowa klas I – III

1. Przypominamy  zasady zachowania tej nocy.
2. Odrysowujemy dłonie.
3. Przechodzimy przez tunel.
4. Robimy wizytówki.
5. Tworzymy Mikołaja.
6. Dzieła klasy 2, 3 i 1.
7. Zabawy w kręgu i chustą.
8. Zawody sportowe.
9. Wykonanie ozdób choinkowych i ustrojenie choinki.
10. Pisanie listów do Mikołaja.
11. Listy gotowe do odbioru.
12. Gotowi do snu.
13. Godzina 5:50 –  Pobudka!!!
14. Zabawa z Mikołajem.
15. Niektórzy jeszcze śpią, ale dzielnie czekają na prezent.
16. Dostajemy prezenty. Wszyscy, nawet panie nauczycielki.  Od nas Mikołaj dostał piosenkę i wierszyki.
17. Pakujemy się i za chwilę do domu!