Zaczarowany świat eksperymentów

Poznajemy kolory podstawowe i pochodne.